sjezdová adopce

Podpořte sjezd (nejen) evangelické mládeže tím, že adoptujete jeden z jeho programů!

Snažíme se udržet sjezd (nejen) evangelické mládeže cenově přístupný pro co nejširší skupinu účastníků. Celkové nemalé náklady, účastnické poplatky je zdaleka nepokrývají, proto je sjezd závislý na finančních darech. Ty jsme doposud získávali většinou od Ministerstva kultury a velkých dárců – tyto zdroje jsou však nestálé a jejich výše neustále klesá.

Proto jsme se rozhodli nabídnout Vám možnost adoptovat programy na sjezdu a tím sjezd mládeže finančně podpořit. I malé dary nám pomohou sjezd mládeže udržet a dále rozvíjet. Navíc nám podporou konkrétních programů můžete dát najevo, jaké programy jsou podle Vás pro mládež důležité…

Kdo může adoptovat?

program na sjezdu může adoptovat jednotlivec, mládež, sbor, … Lze tak učinit i anonymně.

Kolik adopce stojí?

Spodní hranicí pro adopci sjezdového programu je 250 Kč, hranice horní záleží na Vaší štědrosti.

Co z adopce budu mít?

Kromě dobrého pocitu Vám poděkujeme před programem, který máte adoptovaný, a v jeho anotaci na těchto stránkách. V případě zájmu Vám můžeme vystavit potvrzení o daru.

Jak adopce probíhá?

Pro adopci stačí odeslat vyplněný formulář na této stránce a poslat alespoň 250 Kč ve prospěch účtu 190807357/0300 s variabilním symbolem 913300. Připojte text (zprávu pro příjemce) s Vaším jménem a programem, který chcete adoptovat.

Může mít jeden program více adoptivních rodičů?

Ano, může. Počet adoptivních rodičů u jednoho programu není omezen.

Pokud máte nějaké další otázky či nejasnosti ohledně adopce sjezdového programu, neváhejte nám napsat na
mladez@e-cirkev.cz.

Kdo adoptuje: (vyžadováno)

Kontaktní email: (vyžadováno)

Jaký program chcete adoptovat:

Test lidskosti