Program Sjezdu

Před začátkem programu:
Pátek odpoledne – Registrace účastníků, kino Radnice (Mírové náměstí 19)

Tento program se může ještě změnit.

Anotace programů  Duchovní program  Kulturní program  Doprovodný program

Pátek

19:00  Zahájení Sjezdu a ztišení (Karel Müller)| kino Radnice

20:00  Patnáctiminutovky | kino Radnice

21:00  Večerní ztišení |Petra Náhlovská| kino Radnice

21:30 Rozchod do škol

23:00 Modlitba Taizé | Karel Müller | kostel Dr. Farského

21:00–0.30  Pub | fara ČCE

 

Sobota

Dopoledne

8.00–8.30 Ranní chvály | Tomáš Koutecký | modlitebna ČCE

9.00–9.30 Ranní ztišení |Filip Boháč|kino Radnice

9.30–11.30 Jeden Bůh a otec všech, který je nade všemi? | Petr Pokorný| kino Radnice

Večer

 

19:00 Pozdrav Daniela Ženatého | Eurocentrum, velký sál

19:30 Oskar a růžová paní| divadlo Láry Hausera | Eurocentrum, velký sál

21:00 Cermaque | koncert |Eurocentrum, velký sál

22:00 Večerní ztišení | Daniel Freitinger Eurocentrum, velký sál

22:15 koncert KEA | kostel Dr. Farského

 

17:00–1:00 Pub | fara ČCE

23.30–0.30 Modlitba Taizé | Karel Müller | kostel Dr. Farského

Mobilní aplikace: Průvodce Sjezdem (stáhněte si program Sjezdu jako aplikaci; vyžaduje Android)

Anotace přednášek a workshopů (řazeno abecedně)

Bibliodrama/workshop

 • Mireia Ryšková
 • Sobota 14.00–17.30
 • Ochranovský sbor, modlitebna

Bibliodrama je metoda práce s biblickým textem, která využívá kreativních technik v širokém rozpětí od výtvarných přes verbální, gestické, hudební až po dramatické, a to ve skupinové interakci. Jeho cílem je umožnit účastníkům prožití biblického textu celou bytostí, nejen na základě racionálního přístupu. Tento workshop nabízí seznámení s tímto typem práce na základě vlastní zkušenosti. Nevyžaduje žádné speciální znalosti jen ochotu tvořit, podílet se na společné práci a otevřenost vůči biblickému poselství, sobě i ostatním.

Téma: Podobenství o dělnících na vinici Mt 20,1-16 aneb Kdo koho hledá?

Tento program adoptovala Lenka Ridzoňová. 

Bůh je, ale jinak…Spiritualita mezi mystikou a angažovaností/workshop

 • Adam Borzič
 • Sobota 16.30–17.30
 • aula VOŠMOA

Evangelická teoložka a mystička Dorothee Sölle kdysi napsala, že „Bůh je, ale jinak…“. V křesťanské mystice, ale také v mystikách dalších náboženských tradic se setkáváme s odlišným pojetím Boha. Místo binárních opozic „Bůh tam – my zde, Bůh silný – my bezmocní“, zdůrazňuje mystika, že samotná skutečnost je tajemně propojená a božství je se světem v bytostném souzvuku. Proč je tento jiný obraz vztahu Boha a světa podstatný právě dnes? Čím nás může mystická tradice inspirovat? Jaké místo má mystika v protestantské tradici? Jaký vztah má mystika ke společenské angažovanosti?

 Adam Borzič (nar.1978), básník, psychoterapeut a šéfredaktor obtýdeníku Tvar.  Vystudoval teologii křesťanských tradic. Vydal čtyři básnické sbírky, mj. Počasí v Evropě (nominace na Magnesii Literu 2014) a Orfické linie (2015). Jeho básně byly přeloženy do deseti světových jazyků. Je členem Asociace spisovatelů. Odbornými a esejistickými texty přispívá např. do religionistického časopisu Dingir a Křesťanské revue

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Bůh ve filmu/přednáška 

Zrušeno pro nemoc 🙁

 • Daniel Řehák
 • Sobota 14.00–15.00
 • kino Junior

Jak se hledá Bůh ve filmu? Barevně, černobíle, moc hezky nebo bez zvuku? V nebesích, ve vesmíru, ve střižně nebo v nitru člověka? Dá se Bůh natočit? Chodí do kina? A má slevovou kartičku? Odpovědi na tyto a jiné otázky ohledně hledání a nacházení Boha ve filmu na této přednášce pravděpodobně nenaleznete, ale pustíme si pár věcí, které se o něco podobného snaží… více či méně.

Daniel Řehák – filmový publicista, kritik, moderátor. Od roku 2000 přispíval do periodik napříč mediálním spektrem coby filmový recenzent – do Housera, přes Pevnost, Hospodářské noviny, Deník, Metro, týdeník A2 až po Cinepur. Posledních šest let spolumoderuje Filmově-kritický magazín Čelisti na Radiu Wave a mimo jiné se živí jako animátor a motion designer. Má rád špagety, lásku a bratry Coeny. Není fanouškem umělohmotných knoflíků a Zdeňka Trošky (tedy kromě Boty jménem Melichar).

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Bůh v moderních technologiích/přednáška

 • Josef Šlerka
 • Sobota 14.00–15.00
 • Eurocentrum, velký sál

Jak se hledá ztracený Bůh na Facebooku? Svět nových médií a zejména sociálních sítí proměňuje celý náš svět. Co je ale podstatou nových médií a jak se to má k současné religiozitě? Zkusme společně najít alespoň základní odpovědi.

Josef Šlerka je zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, doktorand informační vědy, šéf výzkumu a vývoje ve společnosti Socialbakers a vedoucí oboru Studia nových médií. Všechny jeho zájmy se protínají v jednom bodě: symbolické analýze. Způsob, jak člověk žije symboly a jak tento svět analyzovat, mapuje jak ve svých sémiotických textech, tak ve vývoji analytických nástrojů. V současnosti se proto věnuje především strojové analýze přirozeného jazyka a nejrůznějším aspektům sociálních médií. Kromě vědecké práce mimo jiné zakládal překladatelský časopis Plav, podílí se na organizaci festivalu českého jazyka Šrámkova Sobotka.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Design Fashion Accessory/workshop

 • SUPŠ a VOŠ
 • Sobota 13.30–15.00, 16.15–17.45
 • ateliéry SUPŠ a VOŠ

Na oboru“ Design bižuterie  a módního doplňku“ pracujeme s celou řadou materiálů jako sklo, kov, dřevo, porcelán a jiné. Pro zájemce jsme připravili seznámení s klasickými technikami šití perlí a perliček ve formě přívěšků, náušnic či broží. Volba materiálů byla jednoznačná. Výroba perlí a perliček je s naším regionem úzce spjatá a sahá již do 18. století a dá se poměrně za krátkou dobu, ve své klasické podobě naučit.

V této dílně si můžete pod odborným vedením vyrobit krásné šperky.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Instrumentální dílna a Vokální dílna

 • Ladislav Moravetz
 • Sobota  13.30–14.30 Instrumentální dílna, kostel Dr. Farského
 • 15.15–16.30 Vokální dílna, kostel Dr. Farského

Instrumentální dílna

Srdečně zveme hudební amatéry i profesionály, aby na sjezd vzali svůj hudební nástroj a připojili se do našeho originálního sjezdového orchestru (OSO), což je proměnlivé uskupení muzikantů, hrajících na strunné a dechové hudební nástroje. Přijímáme hráče na smyčcové a dechové nástroje. Počet členů OSO je neomezený. Jsou vítáni jak začátečníci, tak i pokročilejší muzikanti. Společně budeme nacvičovat skladby, které zazní při sjezdových nedělních bohoslužbách.

Vokální dílna

Dílna, která je otevřena každému, kdo má chuť nacvičit a zpívat zpěvy, které pak zazní při nedělních bohoslužbách. Repertoár bude velmi pestrý a instrumentální doprovod také. Netradiční zpěvy promluví autenticky, tradiční zpěvy zazní netradičně. Jsou zváni i ti, kdo se zpíváním mají minimální zkušenost. Na sjezdové zpívání se těší celocírkevní kantor Ladislav Moravetz.

Ladislav Moravetz je evangelický církevní hudebník, hudební aranžér a skladatel. V naší církvi působí jako celocírkevní kantor.  Vyučuje varhanní improvizaci na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, hymnologii na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Je vedoucím Semináře církevní hudby Evangelické akademie, varhaníkem a sbormistrem Evangelického chóru Zlín a delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Hineni, zde mě máš: Ztráty a nálezy Starého zákona/workshop

 • Petr Sláma
 • Sobota 14.00–15.00
 • Eurocentrum, malý sál

Přemýšlení o starozákonních způsobech hledání Boha, o jeho mizení a o tom, jak se nečekaně objevuje, aby člověka zajal, vysvobodil a poslal — a co to od člověka chce.

S sebou: Bibli

Petr Sláma, kantor na Teologické evangelické fakultě na katedře Starého Zákona.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Hledání Boha v Novém zákoně/přednáška

 • Jiří Mrázek
 • Sobota 15.15–16.15
 • Eurocentrum, velký sál

Nebeský Otec podle kázání na hoře

– pozemské nebo nebeské království?

– skryté hledání skrytého Boha

Narodil jsem se v Brně někdy v minulém století, nějakou dobu jsem byl farářem ve východních Čechách. V tomto století učím na ETF Nový zákon. Teď zrovna jsem tam děkan.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Hledání Boha v právu/přednáška

 • Daniel Bartoň
 • Sobota 15.15–16.15
 • aula VOŠMOA

Je možné se v právní praxi setkávat s Bohem? Neslouží právníci především zločincům a právem posvěcenému bezpráví? Jak se právo staví k náboženství a k lidem, kteří se na základě náboženské zkušenosti rozhodnou jednat? Jak je možné o náboženství mluvit v právním kontextu, který si zakládá na svém sekulárním (nenáboženském) přístupu? To jsou základní otázky, na které se budeme společně snažit hledat odpovědi.

Daniel Bartoň je advokátem v Praze a odborným asistentem na Evangelické teologické fakultě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na právní regulaci náboženství a projevy náboženské svobody ve veřejné sféře. Kromě práv studoval Teologii křesťanských tradic na Institutu ekumenických studií v Praze. Pro rozšíření obzorů absolvoval studijní pobyty v Aténách, Paříži a Cambridge.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Hledání Boha ve válce/workshop

 • Jiří Zedníček
 • Sobota 13.30–15.00
 • aula VOŠMOA

Války patří k realitě našeho nalomeného světa. Ve válce je Bůh vždycky wanted. Jako ten, v jehož jménu se pozvedají zbraně. Jako ten, kdo je volán v úzkosti. Víra, láska a naděje se ve válce často ztratí. Ale kolikrát také objeví. Workshop bude víc o otázkách. Méně o odpovědích.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Jeden Bůh a otec všech, který je nade všemi?/přednáška

 • Petr Pokorný
 • Sobota 9.30–11.30
 • Eurocentrum, velký sál

Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi?
Když Bůh, tak Bůh nade všemi. Potřebují lidí Boha, hledají ho?
Hledají ho i nevědomky? A co Bůh v ostatních náboženstvích.
Zlo a utrpení na světě – a co Boží všemohoucnost?
Bůh a lidskost –  Ježíš a Bůh, Ježíš jako klíč k Bohu
Důkaz Boha a svědectví o Bohu: Křesťané jako zástupci stvoření před Bohem

Petr Pokorný, profesor Nového zákona a ETF UK a člen Učené společnosti ČR

Vystudoval teologii a dějiny řecké literatury, pracoval 10 let jako vikář a farář ČCE, od 1967 učí biblistiku na ETF UK. Po delší dobu působil také na univerzitách v Evropě a v Americe. Obírá se řeckou a koptskou raně křesťanskou literaturou a napsal o tom několik knih a hodně článků. Podílel se na ekumenickém překladu Bible.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Je možné najít ve vězení Boha?/přednáška

 • Květa Jakubalová, Pavel Kadaši, Přemysl Šimon
 • Sobota 16.30–17.30
 • Eurocentrum, velký sál

Vězení je místem vhodným k zastavení a zamyšlení. Jak se setkat s Bohem v tomto zvláštním prostředí. Zkušenosti vězeňských kaplanů. Osobní svědectví Pavla Kadašiho, provázené zpěvem vlastních písní.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Křesťanství ve výtvarném umění aneb jak lidé znázorňovali vizuálně svou víru/přednáška

 • Petr Turecký
 • Sobota 16.30–17.30
 • Eurocentrum, malý sál

Křesťanství ve výtvarném umění aneb jak lidé znázorňovali vizuálně svou víru. Jaké výhody a problémy vizualizace víry přináší.

Evangelický farář a náruživý kaktusář a orchidejář v Soběhrdech. Vystudoval obor Dějiny umění v Olomouci.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Mission (Im)Possible? – Misia, Boh a cirkev v dnešnom svete/workshop

 • Pavol Bargár
 • Sobota 16.30–17.30
 • klub Kruháč

 

V médiách sa niekedy hovorí o humanitárnych, alebo vojenských misiách – čo je ale kresťanská misia? Čím sa vyznačuje? Ide o zahanbujúcu kapitolu dejín kresťanstva z dôb koloniálnej nadvlády Európy v zámorí? Ide o prežitok a ideologickú masáž? Alebo je to neoddeliteľná súčasť kresťanskej viery a života cirkvi? Ak platí posledná možnosť, ako by teda kresťanská misia mala vyzerať? A kto je za ňu zodpovedný? Je Boh prítomný v misii cirkvi? A naopak, je prítomný mimo cirkev? Akým spôsobom?

Workshop sa pokúsi – pokiaľ možno interaktívnou formou – odpovedať na vyššie uvedené otázky.

Pavol Bargár je teológ a prekladateľ, kurátor FS ČCE Praha – Uhříněves. Pôsobí na ETF UK. Venuje sa vzťahu teológie a kultúry, misiológii a medzináboženským vzťahom.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

…neboť den už se nachýlil/přednáška

 • Martina Špinková
 • Sobota 15.15–16.15
 • Eurocentrum, malý sál

Trochu emauzské zamýšlení nad tím, jak všelijak Hospodin mizí, jak všelijak mu mizíme my a jestli se s tím má nebo nemá, dá nebo nedá něco dělat. A také pár eschatologických zastavení nad tím, čemu nás mohou cestou naučit lidé na konci i na začátku života.

Vystudovala VŠUP, knižní kulturu a písmo, kreslí, maluje, šije a píše. Ilustrovala asi 70 knih, píše a maluje autorské knihy většinou pro děti, vydala tři básnické sbírky a čas od času vyrobí pro přátele drobnou bibliofilii. První knihu udělala v první třídě pro svoji sestru. Spolupracovala s několika nakladatelstvími u nás a v zahraničí, založila s přáteli Cestu domů a deset let byla její ředitelkou, nyní je šéfredaktorkou nakladatelství Cesta domů. Když neví, co dělat dřív, tak si vezme housle a hraje stupnice, což ji v dětství vůbec nebavilo. S manželem Štěpánem, který byl lékař a nyní je filosof, má sedm dospělých dětí. Žije a pracuje v Praze, v létě v Radvánově.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

O ztraceném synu, biblické postavičky/workshop

 • Rut Kučerová
 • Sobota 14.00–16.00
 • klub Kruháč

„Kdes byl tak dlouho, kdes byl tak dlouho, synu můj? Kudys chodil? Čehos ve světě hledal? Díval jsem se synu můj, když jsi bloudil, ale už jsem se dál dívat nemohl. Přivedl jsem tě k sobě a tebe do tebe uvedl…“

Možná jste poznali ukázku z Komenského poutníka. Je to i náš příběh. Ztracených synů a dcer. A milujícího Otce. Pomocí Biblických postaviček se pokusíme hledat svůj příběh v Ježíšově podobenství O ztraceném synu (Milujícím Otci).

Rut Kučerová, pracuji jako jáhenka v evangelickém sboru v Lozicích a jako sborová sestra v Hradišti u Nasavrk. S mým mužem bydlíme v Hradišti. Máme čtyři děti a čtyři vnoučata.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Patnáctiminutovky

 • Pátek 20.00–21.00
 • kino Radnice

V páteční večer se opět uskuteční Patnáctiminutovky, kdy k vám každých 15 minut na téma Wanted: Bůh, promluví několik známých osobností.

Vojen Syrovátka

Vojen Syrovátka, narozen 1940, od 1954 do 1964 dělník – elektrikář, v 1956 počátek osobní víry v Krista a účasti na akcích českobratrské mládeže, od 1959 spolupráce při organizování těchto akcí – evang. brigád, pobytů na horách a zejména vodáckých táborů, od 1964 studium evangelické teologie (včetně ročního pobytu v Paříži), od 1971 farář ČCE v Rumburku, od 1990 farář ve Dvoře Králové n.L. , od 2010 v důchodu v rodinném domě na Seči, zároveň na půl úvazku farář ve Vilémově u Golčova Jeníkova. V době farářování ve Dvoře Králové n.L. byl též 12 let seniorem královéhradeckého seniorátu ČCE a  účastnil se práce Diakonie ČCE (středisko ve Dvoře Králové, pomoc po povodních, dozorčí rada Diakonie).

 

Tomáš Vokatý

Tomáš Vokatý je kurátorem pražského vršovického sboru ČCE. V evangelické církvi vyrůstal odmalička a od mládežnického věku se do dění zapojoval i aktivně. Je hrdým (spolu)rodičem divadelního festivalu Svatí blázni a mládežnického plesu Báječnej bál. Prošel seniorátním i celocírkevním odborem mládeže, má zkušenosti jako vedoucí na táborech v Bělči a kursech pro mládež. Nějakou dobu studoval evangelickou teologii, aby zjistil, že to nebude jeho cesta. Kromě toho, že je "církevník" je také aktivní vodák a profesí grafik.

 

Eva Tkadlečková

Eva Tkadlečková – brzo mi bude čtyřicet, v evangelické církvi žiju a pracuju víc jak polovinu svého života a jsem tomu ráda.

 

Bára Horáková

Žije v Brně, kde je už měsíc studentkou Střední školy umění a designu – ZATÍM se pilně snaží studovat grafický design. Má dva sourozence a milující rodiče. Snaží se aktivně zapojovat ve skautském dění v Sedmdesátce Brno i v evangelické mládeži. Ve volném čase (který nemá!) utrácí své studentsky skromné úspory za kávu.

 

 

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Kulturní program

Cermaque/ koncert

 • Eurocentrum, velký sál
 • Sobota 20.30–21.30

  Jakub Čermák / Cermaque, básník, busker, příležitostný režisér a písničkář, původem z Teplic. Žije a studuje v Brně a na cestách. Knižně vydal sbírky poezie: Resumé sedmnáct, Padavčata a Stroboskopy ; pod hlavičkou CERMAQUE tři autorská alba svých písní: Krajiny bez rytíře, Dům slzí a Přítel holubů. ( smazáni nakladatelé)

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Theocaching /film

 • ČFDS
 • kino Junior
 • Sobota 15.15–16.15

Bůh se ztratil. Vytratil se (nenápadně?) z obrazu světa, z lidské zkušenosti.

Má cenu ho hledat? Proč? Jak se hledá ztracený Bůh? Nebo snad On hledá nás?! A ztrácíme se my?

Čáslavská filmově divadelní společnost. Dobrovolný a otevřený spolek nadšenců, v současné době převážně ze středních a východních Čech. 

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

KEA/koncert

 • kostel Dr. Farského
 • Sobota 22.15–23.15

Program koncertu: Zpěvy z Taize, spirituály, árie z oper, recitace Anna Kocianová, průvodní slovo Aleš Wrana, řídí Hana Kostelecká

KEANSAMBL – Jsme soubor složený z mladých studentů zpěvu Konzervatoře EA. Chceme spojovat sborové pojetí se sólistickým přístupem. S námi zažijete příjemné hudební chvíle, naplněné nejen krásnou hudbou, ale i niternými prožitky radosti a duchovní síly.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Oskar a růžová paní/divadlo

 • Láry Hauser
 • Eurocentrum, velký sál
 • Sobota 19.30–20.30

Devítiletý chlapec Oskar umírá v nemocnici na leukemii a přitom vede s ošetřovatelkou debaty směřující k otázkám po smyslu života. O svých zkušenostech začne psát dopisy Bohu, v nichž se snoubí dětská bezprostřednost s moudrostí umírajícího.

Vladimír Hauser, umí vrhat nože a uhrančivé pohledy. Je to energický muž, bičem rozkouskuje noviny na pikomilimetry. Na Provázek jej angažovali rovnou z konzervatoře. Ve volném čase plive oheň a vůbec nestárne. Tuhle jen tak mimochodem řekl, že je na Provázku už čtyřicet let.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Procházka s průvodcem

 • sraz před kostelem sv. Anny (ul.Kostelní)
 • 13.30–15.00

Jablonec nad Nisou je proslulý výrobou skla a bižuterie. Nachází se tu také značné množství architektonických památek od baroka až po modernu. Během procházky navštívíte starou a novou radnici, kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, kostel dr. Farského, kostel sv. Anny, bývalou faru nebo muzeum skla a bižuterie.

Tento program ještě nemá adoptivní rodiče – udělejte mu radost a adoptujte ho. 

Duchovní program

Bohoslužby s vysluhováním VP

 • kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • Ondřej Titěra, Tomáš Matějovský
 • Neděle 10.00–12.00

V neděli dopoledne proběhnou bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, po několika letech opět v kostele, tentokrát v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Při těchto bohoslužbách se sejdou všichni přítomní mládežníci, organizátoři, přednášející a místní evangelický sbor a společně oslaví neděli. Hudební doprovod bohoslužeb zajistí účastníci Instrumentální a Vokální dílny Ladislava Moravetze. Bohoslužby povedou faráři Ondřej Titěra a Tomáš Matějovský  za pomoci dobrovolníků. Sbírka bude určena na klub Kruháč.

Klub Kruháč  je nízkoprahové zařízení  pro děti a mládež. Provozuje ho Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou. Je určeno dětem a mladým lidem ve věku 6-26 let v regionu Jablonec nad Nisou, Tanvald a Železný Brod, kteří se ocitají v obtížné životní situaci. Středisko poskytuje informace, podporu, odbornou pomoc a příležitost ke zdravému trávení volného času.

Ekumenická modlitba Taizé

 • Karel Müller
 • kostel Dr. Farského
 • Pátek 23.00–0.00
 • Sobota 23.30–0.30

Všichni, kdo chtějí zakončit den společným rozjímáním, písněmi a modlitbami z Taizé, jsou vítáni v kostele Dr. Farského. Tyto modlitby se vyznačují, tak jako celá komunita prostotou, otevřeností a jsou výbornou příležitostí k rozjímání.

Francouzská vesnička Taizé je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu více než sto bratří různých vyznání – z více než pětadvaceti různých národů. Srdcem každého dne v Taizé jsou tři společné modlitby.

Na kafe s farářem…

 • Michal Kitta
 • Sobota 15.30–17.30 (nebo jindy během sjezdu podle domluvy)
 • součástí PUB – Fara ČCE

Chtěli byste si popovídat? Rozhovor je setkání. Rozhovor může být i cestou. Pokud byste si chtěli promluvit, s něčím svěřit, nebo si prostě rádi povídáte o věcech své víry, neostýchejte se přijmout pozvání na kafe s farářem. Můžete napsat SMS nebo volat faráři Michalu Kittovi (737 180 687).  V případě důvěrných rozhovorů jsou faráři a farářky ČCE vázáni tzv. „zpovědním tajemstvím“.

Ranní chvály

 • Tomáš Koutecký
 • Fara ČCE, modlitebna
 • Sobota 8.00–8.30

Chcete začít den zpíváním Pánu Bohu? Přijďte se přidat ke chválám a zpěvu za hudebního doprovodu do modlitebny fary ČCE.

Doprovodný program

 Rádi se zastavíte s kamarády, jen tak si povídáte…

Připravili jsme pro vás místa k posezení a další možnosti.        

PUB

 • Fara ČCE
 • Pátek 20.00–0.30
 • Sobota 17.00–1.00

 Program pátek – 22.00-22.45 Debata se studenty ETF, vede Karel Müller

 Provoz PUBu zajišťuje Miki Erdinger a David Šorm, za SEM v ČR.

PUB aneb Posezení U Bublin je improvizovaný nealkoholický „bar“, který je tu pro vás. Kamarádská atmosféra, prostor pro setkání, muzicírování, zpěv a společenské hry. Točit se bude kofola, nealko pivo a jiné teplé a studené nápoje. K jídlu se také najde něco malého za dobrou cenu. Přijďte pobýt s přáteli  na evangelickou faru. Těší se na vás opět David, Miki a jejich PUB crew.

KAVÁRNA

 • Pátek – kino Radnice od 18.00; Sobota – Eurocentrum

Tradiční posezení u fair-trade kávy nabídne mládež z pražského seniorátu.  Postará  se o vaše chuťové a čichové buňky ve foyer kulturního domu, kde si budete moci posedět, popovídat s přáteli a vypít šálek lahodné kávy. Kavárna v provozu po celou dobu Sjezdu mládeže.

VÝSTAVA

 • V průběhu soboty, Eurocentrum, foyer

Reformace v Českých zemích

Dvojjazyčná výstava zahrnuje bohatě ilustrované bannery, které představují dějiny reformace v Českých zemích. Zabývá se tématy: Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Jan Hus a Martin Luther, Čeští bratři, Luterská centra, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od Tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, Protestantismus ve 20. století a dnes. Výstava vznikla ve spolupráci Německého kulturního fóra střední a východní Evropy a Českobratrské církve evangelické.

 „Nenávist není řešení“/výstava

 • Mikuláš Vymětal
 • v průběhu soboty, Eurocentrum

Kde se u nás lidé setkávají  s nenávistí? Fotografie z aktivit na podporu sociálně vylučovaných. Romů, muslimů, osob s odlišnou sexuální orientací. Co je možné udělat?

Prodej

CD: Sborníky z minulých Sjezdů – přednášky, workshopy, bohoslužby v audio formátu, fotky

Trička: Opět jsou k zakoupení trička s logem Sjezdu. Vybírejte z různých barev a velikostí (pánských i dámských od S po XL). Trika jsou vyrobena férově a ekologicky. Prostě fair trade.

Prodejní časy:

 • pátek 18.00–19.00
 • sobota 13.00–14.00
 • sobota 19.00–21.00

změna prodejního času vyhrazena (info tabule)

Výňatek z ceníku:

 • Tričko pánské, dámské 200 Kč
 • CD sborníky ze Sjezdů 20 Kč

 

INTERAKTIVNÍ ČESKO-NEMĚCKÝ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍCH PÍSNÍ

Zkusili jste někdy zpívat dvojjazyčně? Tak to zkuste! Začněte česky, část písní určitě znáte. Pak německy. Nebo společně s německými přáteli, každý svým jazykem. S vlastním doprovodem kytary nebo klavíru. Že neumíte? Spusťte si varhanní doprovod přes QR kód ze smartphonu. Konečně: 20 písní na 60-ti stranách A6 za 5 korun* je také hezký dárek, který si můžete dovolit a nemusíte se za něj stydět.

*cena pouze na SEM nebo přes sbor ČCE, umožněná díky dotacím

 

OBCHŮDEK JEDNOHO SVĚTA

 • v průběhu sjezdu, Eurocentrum

Dnes už není třeba dlouze vyprávět, že fair trade nezaměstnává děti, že platí mzdy, které kryjí výrobní náklady a vždycky převyšují obvyklé sazby, že nejedná s jednotlivci, ale zásadně jen s organizacemi zastoupenými volenými funkcionáři, že vztahy výrobce-odběratel stojí na obchodní bázi, zatímco prodej je z velké části v rukou dobrovolníků.