o nás a Sjezdu

Setkání připravuje Oddělení mládeže Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Celocírkevním odborem pro mládež (COM), a to od roku 1990. Jsme tým mladých lidí, kteří chtějí dělat něco pro své vrstevníky a mladší a sdílet tak svou víru. Již několik let v tomto spolupracuje s Sdružením evangelické mládeže v ČR.

Základní myšlenkou projektu je celostátní setkání mladých lidí s mezinárodní a ekumenickou účastí. Obsahem setkání jsou workshopy, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů. Za cíl si klademe vedení k samostatnosti, toleranci, budování základních etických maxim, rozvíjení ekumenických kontaktů, získávání kulturního rozhledu a schopnosti orientovat se v dnešní společnosti.

Kontakty

Oddělení mládeže – Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické (ÚCK ČCE) Jungmannova 9, pošt. přihr. 466, 111 21 Praha 1 Oddělení mládeže najdete ve 4. patře Husova domu.

Dotazy na akce mládeže, pochvaly či připomínky posílejte na mladez(zavináč)e-cirkev.cz.

  • Tel.: +420 224 999 232
  • Mob.: +420 605 999 204
  • Skype: mládež ČCE
  • fcb: evangelická mládež

Projekt Sjezd (nejen) evangelické mládeže vznikl rukama oddělení mládeže a týmu celocírkevního odboru mládeže ČCE.

DARY NA ORGANIZACI SETKÁNÍ A PRÁCI S MLÁDEŽÍ

Práce s mládeží, včetně Sjezdu, je závislá na mnoha faktorech – na úspěšných grantových žádostech, finanční podpoře církve, darech drobných dárců, dobrovolnickém nasazení a podpoře široké veřejnosti věřících. Tento projekt můžete podpořit i VY věcným nebo finančním darem. Finanční dary zasílejte na číslo účtu 190807357/0300 s variabilním symbolem 913300. Doporučujeme připojit text „dar Sjezd2016″ a Vaše jméno. V případě potřeby vystavíme na váš dar potvrzení. Můžete nás kontaktovat na e-mail nebo telefonicky zde.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a podpořili náš projekt!

Finančně podpořili sjezd

Město Jablonec nad Nisou

Ministerstvo kultury

Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové

 

 

Partneři sjezdu


cce logo

Mediální partneři

e-cirkev

bratrstvo-popup