Soutěž o sjezdové logo a plakát

Vážení přátelé,

letos Vám nabízíme možnost vytvořit logo i plakát Sjezdu (nejen) evangelické mládeže v rámci jedné soutěže. Sjezd se bude konat ve dnech 6. – 8. 10. 2017 v Jablonci nad Nisou a bude mít téma:

Wanted: Bůh

Anotace tématu:

Bůh se ztratil. Vytratil se (nenápadně?) z obrazu světa, z lidské zkušenosti. Má cenu ho hledat? Proč?Jak se hledá ztracený Bůh? Jak o něm začít znovu mluvit tak, aby se nevytvářel paralelní virtuální myšlenkový svět k tomu skutečnému? Na základě jaké zkušenosti se o Bohu dá znovu začít smysluplně mluvit? Nebo snad On hledá nás?! 

A ztrácíme se my?

 Název 27. ročníku je Wanted: Bůh.  Od tohoto hlavního tématu se odvíjí program workshopů a přednášek. Anotaci k tématu najdete na: http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2017/ . Logo i plakát by měly přibližovat téma Sjezdu, které název zastřešuje. Téma se budeme snažit zachytit v přednáškách, různých dílnách a diskuzích.

Logo by mělo přibližovat téma Sjezdu, které název zastřešuje. Téma se budeme snažit zachytit v přednáškách, různých dílnách a diskuzích. Rádi bychom, aby logo nevyjadřovalo jen některou z dílčích částí, ale bylo komplexní a pojalo problém cele.

Logo vytvořte ve dvou verzích:

 1. s textem (ve znění:  Wanted: Bůh, Sjezd (nejen) evangelické mládeže, Jablonec nad Nisou, 6. – 8. 10. 2017)
 2. bez textu.
 • v černobílé nebo barevné podobě
 • mělo by být využitelné na různé povrchy materiálů
  • sjezdová trika – dámská a pánská
  • velké plátno – bude po dobu sjezdu zavěšeno nad pódiem
  • propagační materiály – plakáty velikostí A4-A0, program Sjezdu formou plakátu, skládací propagační leták
 • jednoduše zapamatovatelné
 • čitelné i v malé velikosti
 • čitelné natištěné v různých velikostech
 • návrhy posílejte nejlépe ve verzi pdf, jpg

 Plakát vytvořte:

 • Připravte plakát pro tisknutelný formát A3 (297 x 420 mm)
 • Plakát musí obsahovat následující text:
  • Wanted: bůh
  • Sjezd (nejen) evangelické mládeže
  • Jablonec, 6. – 8. 10. 2017
  • Akci připravuje: Českobratrská církev evangelická – Oddělení mládeže, mladez@e-cirkev.cz, Jungmannova 9, Praha 1, pod záštitou primátora Jablonce nad Nisou
  • Partneři akce: Farní sbor ČCE Jablonec nad Nisou, SEM v ČR
  • Více informací na: http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2017
 • Dále plakát bude obsahovat další texty o programu, který zatím není přesně znám. Použijte proto, prosím, do svých návrhů tento náhradní text:
  • Patnáctiminutovky: Mikuláš Ferjenčík, Olga Pavlů,
  • Michal Doležel a další,
  • program:
   • Ivana Noble Samařanka u studny – meditace nad biblickým textem,
   • Jakub Žárský Na pomezí života: voda jako limitující faktor pro život v extrémních podmínkách,
   • Jana Hofmanová Na jedné lodi s  biblickými vodáky,
   • Jiří Palán Brodění vodou života,
   • Jiří Tengler Dál tou vodou,
   • Pavel Jun Naděje a beznaděj – rub a líc jedné mince?,
   • Bob Helekia Ogola Křesťanství v Keni
  • Doprovodný program:
   • PUB,
   • chvály,
   • sporty,
   • procházka s  průvodcem,
   • koncert Kryštofovy staré věci,
   • film,
   • divadlo Bafni
 • Dále plakát musí obsahovat prostor pro logolink, který se bude skládat z: ČCE, SEM v ČR, MK ČR a znaku města Jablonce nad Nisou (ke stažení zde)
 • Návrhy posílejte nejlépe ve verzi pdf

Celocírkevní odbor mládeže (COM) z došlých návrhů vybere jeden, který se stane logem a plakátem sjezdu.  Za vítězný návrh plakátu dostane autor odměnu 3.000,- Kč. Vyhrazujeme si právo nevyhlásit žádný návrh plakátu jako vítězný.

Od vítěze očekáváme dopracování plakátu – především úpravu textu, zapracování loga sjezdu a poskytnutí zdrojových souborů. Případně: spolupráci na tvorbě dalších propagačních materiálů (programy, titulní strana Průvodce sjezdem…). Při finálním zpracování počítáme se vzájemnou spoluprací zadavatele a autora.

Své návrhy posílejte nejpozději do 15. 3. 2017 na adresu mladez@e-cirkev.cz

Hodně štěstí při tvorbě plakátu, věříme, že budete kreativní.

Těšíme se na spolupráci!
Celocírkevní odbor mládeže a Oddělení mládeže

První aktualita

Zdravím,

na tomto mistě budou k nalezení aktuality o nadcházejícím sjezdu.

To je asi tak vše, co jsem vám chtěl nyní říct 🙂